0983.858.158 0983.858.158
Cặp Gội Xả Diane Miracle You Shine Shine - Dành cho tóc nhuộm, tẩy - Phục hồi tóc sáng bóng và bền màu tóc nhuộm
đ450,000 đ383,000
Cặp Gội Xả Diane Miracle You Shine Shine - Dành cho tóc nhuộm, tẩy - Phục hồi tóc sáng bóng và bền màu tóc nhuộm

Cặp Gội Xả Miracle You Shine Shine

SẢN PHẨM DÀNH CHO TÓC NHUỘM, TẨY

PHỤC HỒI TÓC SÁNG BÓNG VÀ BỀN MÀU TÓC NHUỘM ĐẾN 91.7%

*91,7% khách hàng hài lòng với khả năng bền màu tóc nhuộm