0983.858.158 0983.858.158
Cặp Gội Xả Diane MIRACLE YOU - Dành cho tóc nhuộm, tẩy - Phục hồi tóc hư tổn và bền màu tóc nhuộm
đ450,000 đ383,000
Cặp Gội Xả Diane MIRACLE YOU - Dành cho tóc nhuộm, tẩy - Phục hồi tóc hư tổn và bền màu tóc nhuộm

CẶP GỘI XẢ Diane MIRACLE YOU 

DÀNH CHO TÓC NHUỘM, TẨY

PHỤC HỒI HƯ TỔN, GIẢM GÃY RỤNG VÀ BỀN MÀU TÓC NHUỘM đến 90% NGAY LẦN GỘI ĐẦU TIÊN